© Ophavsret Naturturist

Følg Naturturist på Facebook. Nyheder, historier, tips 

Naturturist på Youtube


 

Deutsche Version

©Naturturist
 28.03.19

Bag om Naturturist

 

Natur, landskab, geologi, dyr, planter og kulturhistorie i Nordjylland

Naturturist - oversigt
 
Lige nu finder du beskrivelser for:  

Nordjylland er et Eldorado for den naturinteresserede turist. Her finder man over 300 fredede privatejede områder samt store statsejede arealer. Mange har afmærkede vandreruter og information. Mængden og størrelsen af den nordjyske natur er overvældende. Den rummer bl.a. Danmarks længste sandstrand og klitområde fra Bulbjerg til Skagen, Danmarks største skov - Rold skov, og landets største moser - Store og Lille Vildmose osv. Alene de fredede områder udgør over 25.000 ha, og hertil kommer mere end 85.000 ha andre naturarealer - heder og overdrev, strandenge, moser, enge og søer, heriblandt masser af smålokaliteter af høj kvalitet.

Naturturist Nordjylland har håndplukket en række perler af dette overvældende udvalg. Hver lokalitet har en side, der beskriver landskab og geologi, plante- og dyreliv, kulturhistorie samt mulighederne for yderlige information. Siderne findes i både en dansk og tysk udgave.
 
Læs mere om kulturhistorien i Nordjylland. Få historierne sat ind i en sammenhæng. Naturturist byder dig velkommen på https://www.kulturhistorien.dk/

Læs om Offentlighedens adgang til naturen i Danmark.

God opdagelsesrejse i den nordjyske natur!

Alle sider kan downloades som printvenlige pdf-filer, der kan læses og printes med den gratis Acrobat Reader.